Orlik - 28 kwietnia 2010r. o godz. 12.00 odbyło się uroczyste otwarcie
Kompleksu Sportowego "ORLIK - 2012"