Wycieczka kl. 3Lg do gmachu Sejmiku Œlšskiego
15 paŸdziernika 2012r.


Uruchom pokaz

maly_800px-katowice_-_gmach_sejmu_œlšskiego_01.jpg maly_p1010064.jpg maly_p1010065.jpg maly_p1010066.jpg
maly_p1010070.jpg maly_p1010076.jpg maly_p1010078.jpg maly_p1010079.jpg
maly_p1010080.jpg maly_p1010081.jpg maly_p1010082.jpg maly_p1010083.jpg
maly_p1010085.jpg maly_p1010088.jpg maly_p1010089.jpg maly_p1010092.jpg
maly_p1010094.jpg maly_p1010096.jpg maly_p1010098.jpg maly_p1010099.jpg